Apple Onafhankelijke Reparatieprovider

Reparatie van alle merken

Uitgebreide analyses

24 maanden garantie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle site-bezoeken, transacties en overeenkomsten met Setso te Oldenzaal, kamer van koophandel nummer: 53709144.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, het registeren van een reparatie of bij het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Setso in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Setso gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de registratie van door u ter reparatie aangeboden apparatuur;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bewaartermijnen

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk of waartoe Setso wettelijk verplicht is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Voor het claimen van fabrieksgarantie op basis van het Europees consumentenrecht (garantieverlenging) vereisen fabrikanten vaak ook dat een kopie van de aankoopnota van het product wordt overlegd.
Wij verstrekken voor het ophalen en/of toezenden zenden van producten via transport- of koeriersdiensten uitsluitend de noodzakelijke NAW gegevens.

Met partijen die naast de product specifieke gegevens ook persoonsgegevens verwerken zijn in het kader van de AVG/GDPR wetgeving overeenkomsten afgesloten ten einde uw privacy te waarborgen.

Gegevensbeveiliging

Setso maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@setso.nl., of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 0541 700214 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 18.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Setso
Grootestraat 2
7571EL Oldenzaal
Kvk nummer: 53709144

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie verklaring

Benieuwd naar onze cookieverklaring? Lees het hier