NIEUWS

Explosiegevaar bij refurbished of verkeerd gerepareerde iPhone

09/07/2019

Bij de productie van de iPhone worden handelingen verricht die ervoor zorgen dat de schroefjes in een iPhone op een correcte manier worden vastgezet. Zodra de iPhone wordt gerefurbished of gerepareerd buiten Apple om, dan is er een kans dat de juiste protocollen niet worden nageleefd, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de gebruiker.

Hoe herken je een refurbished iPhone?

We zien het steeds vaker aan iPhones die zijn gerepareerd of gerefurbished. Loslatende schroefjes die ronddwalen in het toestel. Zodra deze schroefjes in de verdrukking komen tussen het scherm en de batterij ontstaat er een levensgevaarlijke situatie. In jouw iPhone zit een lithium-ion batterij. Lithium-ion batterijen zetten chemische energie om in elektrische energie. Deze batterijen onderscheiden zich met hun hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid, maar zijn bij beschadigen of oververhitting brandgevaarlijk.

refurbished iphone

Zodra een schroefje door de metalen behuizing van de batterij gaat, kan er een lekkage van elektrolyten ontstaan. Hierbij ontstaat er een chemische reactie dat resulteert in het vrijkomen van giftige gassen. Dit gaat gepaard met enorme steekvlammen en soms zelfs met een explosie tot gevolg. Je moet er niet aan denken dat dit gebeurt terwijl je met je smartphone in je broekzak tegen bijvoorbeeld een tafel aanleunt.

Voorbeeld van het doorboren Lithium-ion batterij (Slow motion)

Wat kun je doen?

Wij bieden een gratis controle aan voor mensen die een iPhone reparatie hebben laten uitvoeren bij een ander reparatiebedrijf dan Apple of Setso. Ook mensen met een refurbished toestel zoals een iPhone komen hiervoor in aanmerking. Wij openen uw toestel en controleren of alle schroefjes goed zijn vastgezet.

Checklist brandweer

Naast het zeker weten dat alle schroefjes goed zijn aangedraaid, kun je de volgende checklist van de Brandweer gebruiken om het risico te minimaliseren op brand bij lithium-ion batterijen.

  • Koop alleen kwaliteit. Je kunt dit doen door alleen apparaten, opladers en batterijen van gerenommeerde fabrikanten te kopen.
  • Van veel producten, die goedkoop in het buitenland worden gekocht, is de kwaliteit onduidelijk.
  • Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op.
  • Laat apparaten afkoelen na intensief of lang gebruik.
  • Haal de stekker uit het stopcontact als de accu/batterij opgeladen is.
  • Leg een batterij niet in direct zonlicht.
  • Gebruik alleen een originele oplader.
  • Houd toezicht tijdens het laden. Laad een apparaat (of batterij) op in de buurt van een rookmelder. ’s Nachts opladen wordt sterk afgeraden.
  • Heb je jouw apparaat of batterij laten vallen? Controleer deze dan op beschadigingen en vervang de beschadigde onderdelen onmiddellijk.

Meer nieuws